Author: | Category: Nyheder, Transport |

Med virkning fra 25. maj har Tyskland nu indført et forbud mod at lastbilchauffører tilbringer deres ugentlige hviletid i førerhuset.  Der må højst tilbringes en forkortet, ugentlig hviletid på 24 timer i førerhuset. Det lyder ligetil, men det er mere kompliceret, når man kigger nærmere på reglerne.

 

Jochen Dieckmann, Alliance Manager hos TIMOCOM og tidl. journalist og lastbilchauffør, har kigget politikerne og politiet efter i sømmene i forhold til dette nye forbud.

Medlemmerne af foreningen “Actie in de Transport e.V”, flere socialdemokratiske folketingsmedlemmer samt avisen “Fernfahrer” har i knap fire år kæmpet en indædt kamp for at få dette forbud vedtaget. De ønsker på den ene side at agere talerør for de mange østeuropæiske chauffører, som ofte er på farten langt væk fra deres hjemland i flere måneder ad gangen. På den anden side håber de, at en harmonisering af bestemmelser, kontroller og bøder på tværs af Europas grænser vil kunne bekæmpe priskrigen i Vesteuropa og dermed stigende transportpriser.

Forslaget fra “Actie in de Transport” indeholdt sågar et krav om, at alle lastbilchauffører skulle tilbringe mindst hver anden weekend i den by, deres vognmand er registreret. Dette krav kunne dog ikke forliges med borgernes grundlæggende ret til fri bevægelighed, idet denne ret ikke tillader staten at bestemme, i hvilket land eller hvilken by, en person skal opholde sig. Kravet er derfor blevet blødt op, så den ugentlige hviletid nu kun skal tilbringes “uden for køretøjet”.

Kritikere frygter, at dette forbud vil have en lige så ringe indvirkning på transportpriserne som tilsvarende forbud i Belgien, Frankrig og Holland, og at chaufførerne nu bliver tvunget til at tilbringe deres weekender i containerbyer i stedet for i deres egne senge i førerhuset.

 

Den tyske lov i detaljer

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0201-0300/205-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Den tyske fagpresses første beretninger om den nye lov har desværre uden undtagelse været ufuldstændige og forkerte, hvilet sikkert også har ført til misfortolkninger i andre lande, som har gengivet beretningerne.

Problemet med den nye lovændring er følgende: Lovgiverne har ganske vist givet hjemmel til at der nu kan udskrives bøder til chauffører, der tilbringer den ugentlige hviletid i førerhuset, men dette er sket uden samtidig at formulere et forbud mod at chaufførerne tilbringer weekenden i førerhuset. Ved første øjekast ser denne usædvanlige konstruktion ud som det rene fusk. Baggrunden skal dog findes i de svære forhandlinger mellem de stridende tyske partier CDU og SPD. Resultatet blev det halvhjertede kompromis, der nu ligger på bordet.

Samtidig slår den nye lov fast, at der kun må tilbringes en forkortet (24 timer) ugentlig hviletid i lastbilen, og dermed altså ikke den fulde ugentlige hviletid (45 timer).

 

Hvad betyder det præcist for chaufførerne?

Hvis en chauffør f.eks. bliver set af politiet i sin lastbil på en motorvejsrasteplads lørdag morgen og senere igen søndag aften, vil politiet gå ud fra, at der her kun er tale om den forkortede hviletid på 24 timer. Præcist som før er det stadig politiets opgave at bevise, hvor længe chaufføren har opholdt sig i førerhuset. I henhold til den aktuelle retsstilling i Tyskland vil det altså ikke være muligt at straffe chaufføren for hans ophold i førerhuset den pågældende weekend. Men: Politiet kan gå tilbage og kontrollere varigheden af chaufførens ophold i førerhuset weekenden før. Hvis han den foregående weekend også tilbragte en forkortet hviletid i førerhuset, står han nu med et problem. Han vil ikke blive tildelt bødestraf for den aktuelle weekend, men derimod for weekenden før. Han skal nu betale en bøde for hver hviletime, han ikke har afholdt som foreskrevet, dvs. beregnet ud fra de påkrævede 45 ugentlige hviletimer. For hver manglende time betaler chaufføren 60 euro, vognmanden 180 euro.  Disse takster beregnes på baggrund af færdselspolitiets bødekatalog. Chaufføren og vognmanden straffes begge for overlagt lovbrud og deler ansvaret. Hvis lastbilchaufføren f.eks. tilstår at have tilbragt 30 hviletimer for lidt uden for førerhuset, skal han betale 15 x 60 euro = 900 euro, mens vognmanden skal betale det tredobbelte.

Her kan man ikke undgå at spørge sig selv, om den slags bødestraffe nu også vil holde vand i retten. Loven træder i kraft inden for de næste uger, og først herefter kan man i sagens natur vurdere politiet og myndighedernes fortolkning af den nye lov i praksis. Man må under alle omstændigheder gå ud fra, at de første tyske kontroller vil blive foretaget i grænseområderne op til Belgien og Frankrig, da mange chauffører plejer at bruge deres weekender her for netop at undvige de forbud, der allerede gælder i Belgien og Frankrig. Af samme grund er rastepladserne her langt mere fyldte end i resten af Tyskland.