Author: | Category: Transport |

Klimaneutrale vindmøllerFra 2022 og fremefter vil Asendia kompensere for alle CO2-emissioner fra indsamling (første kilometer) til levering (sidste kilometer). Kompensationen vil hovedsagelig ske gennem fremme af vedvarende energikilder som f.eks. vindmølleparker. Asendia, joint venture-selskabet mellem La Poste og Swiss Post, meddeler, at det vil være 100 % CO2-neutralt fra 2022.

Holdbar udvikling har været en af Asendias prioriteter siden Asendia blev oprettet i 2012. I løbet af de sidste tre år har virksomheden imidlertid videreudviklet sin bæredygtighedsstrategi for at imødegå den stigende miljøpåvirkning fra aktiviteterne i forsyningskæden. Asendia går nu foran med et godt eksempel på, hvordan industrien kan forbedre sine miljøpræstationer.

I 2020 kompenserer Asendia for alle emissioner fra international transport inden for Europa og fra Europa til andre kontinenter. De samlede kompensationer udgjorde 59.990 tons CO2-ækvivalenter, som støttede en EcoAct-certificeret vindmøllepark i Indien. For 2021 har Asendia meddelt, at det vil kompensere for alle emissioner forårsaget af international transport på verdensplan med øjeblikkelig virkning.

Fra 2022 og frem vil Asendia ikke kun kompensere for alle emissioner forårsaget af international transport, men også emissioner forårsaget af forsendelse via vores partnere First Mile og Last Mile – samt emissioner forårsaget af bygninger, returvarer, maskiner og nødvendige forretningsrejser.
Kompensationsmidlerne for 2021 og 2022 vil også støtte et andet EcoAct-certificeret vindmølleprojekt, denne gang i Kina, hvor 70 % af energibehovet stadig dækkes af kul..

Asendias engagement i større bæredygtighed respekteres også i bestyrelsen: For eksempel vil Asendias personalechef Barbara Schielke fremover også være ansvarlig for virksomhedens sociale ansvar – en opgave, som hun vil udføre med passion og engagement.

Barbara Schielke om denne meddelelse: “Vores verden er i stigende grad forbundet, ikke mindst gennem internationale forsendelser. Som en af de største logistikudbydere i verden ved vi hos Asendia naturligvis, hvor vigtigt miljøbeskyttelse er. I januar 2022 nåede vi en vigtig første milepæl: Vi kompenserer nu for alle CO2-emissioner, som vi genererer. Vi er stolte af at gå foran med et godt eksempel i branchen og vil fortsat arbejde på at finde de mest bæredygtige løsninger for vores kunder.”.

Marc Poncier, Asendias administrerende direktør.

Marc Pontet, administrerende direktør for Asendia, om oprettelsen af stillingen som Corporate Social Responsibility Officer: “Vores engagement i større bæredygtighed bygger på det fundament, som vores grundlæggere, The Post og Swiss Post, har lagt. Asendia er stolt af at fortsætte denne arv og at sætte bæredygtighed i centrum for sin strategiske tænkning. Oprettelsen af en dedikeret stilling i bestyrelsen var det næste logiske skridt i denne udvikling.”

For mere information om Asendias bæredygtighedsplaner kan du besøge:
www.sustainability.asendia.com/

Asendia – et globalt netværk med lokal tilstedeværelse

Asendia er en af de førende udbydere af e-handelslogistik, der leverer pakker, pakker, breve og publikationer over hele verden. Asendia er et joint venture mellem La Poste i Frankrig og Swiss Post og støtter forretningspartnere i deres internationale vækst med skræddersyede logistikløsninger og smarte teknologier, der gør grænseoverskridende handel let, pålidelig og bæredygtig.
Gennem globale opkøb og samarbejder leverer Asendia digitale løsninger til alle brands, der forbedrer e-handelsoplevelsen og skaber vækst ved at skabe forbindelse til globale markedspladser.

På nuværende tidspunkt er alle Asendias leverancer på verdensplan 100 % CO2-neutrale.
Asendia beskæftiger mere end 1.500 medarbejdere fordelt på 17 kontorer i Europa, Asien-Stillehavsområdet og USA.

Kilde: Pressemeddelelse www.asendia.de