Author: | Category: Transport |

Stigende oliepriser, stigende vejtrafik, højere vejafgifter samt tendensen miljøvenlig transport er alle faktorer som på virker transportbranchen. En mulighed for at komme udenom disse faktorer, er at bruge godstog eller søvejen, istedet for motor- og landeveje. Det er et omdiskuteret emne: Mindre lastbiler på vejene og istedet transportere via godstog, så trafikken mindskes og vejene bliver sikrere.

_NIK6597_450x300px

I Tyskland tog en projektgruppe “Hamburger Hafen 62+” initiativ og mødtes med kollegaer fra det byerske statsministerium for ehverv, infrastruktur, trafik og teknologi. På mødet blev Bayerns vigtigste havn diskuteret i henhold til udviklingsmulighederne for transporten. Begge parter ønsker at få mere gods over på togskinner for at skåne miljøet. Stiger toggodstransporten med bare 5 %, falder hele 23.000 lastbilkørsler væk og dermed 15.000 ton CO2. Korte strækninger klares ligesom før med lastbiler.

I Schweiz har firmaet SBB Cargo sammen med migros startet et forsøg og har omstillet sig til at køre korte strækninger. Med succes! Varerne blev transporteret fra Neuendorf til Gossau (144 km) i løbet af to en halv time, en tid som selv en personbil i myldretiden ikke kan overgå. Pga. transporten som nu foretages med tog, kører per strækning 15 lastbiler mindre på den schweiziske A1. Mange mener, at transport på korte strækninger ikke giver den store forskel om det er via togskinner eller på vejene. Men SBB har bevist, at det kan betale sig mht. miljøet og at det er hurtigere.
Det engelske firma “Lorry rail” reklamerer på sin webside med følgende dialog: “Igår kørte jeg over 100 km på mindre end 15 timer.”
“Ej, det er da super! Men da også kun fordi du havde to kollegaer med, ikke?”
“Nej, jeg tog toget.”

Fordelene ved transport via togskinner er klare: Det går hurtigere og kan planlægges mere præcist, da usikkerheden bilkø ikke skal medregnes. Med den tekniske overvågning kan turene planlægges minut for minut. For transport via togskinner og også transport af lastbiler per togskinner flader omkostningerne for benzin og personale væk, ej heller vejafgifterne vejer i pengepungen. Derudover har togene større kapacitet end en lastbil og pilotprojekter viser, at togcontainere også kan omlægges til lastbiler. Dermed kan multimodaliteten i transportkæden udnyttes optimalt.
Et eksempel er KG fra Frankfurt, so tilbyder multimodale transportløsninger og har en stigende omsætning. I forhold til sidste år steg omsætningen med 11,9 % til 430 mio. EUR. Som beskrevet i ovenstående giver transport via godstog ikke kun mindre trafikerede veje, det giver også en reducering i drivhusgas. Det ville skåne miljøet for over en million CO2-udslip.