Author: | Category: Digital, Fragtbørs, Logistik og teknik |

LogistikDataTrends

Digitalisering bliver nødvendigt for transportvirksomheder

 

Den første halvdel af året er forbi, og de forudsete logistik-tendenser for 2016 bliver mere og mere konkrete. Udviklingen hen imod logistik 4.0 sørger for store forandringer inden for virksomhederne. TIMOCOM, en af de førende IT-udbydere for transportbranchen, estimerer, at emner inden for automation, netsammenkobling og frem for alt digitalisering bliver endnu mere vigtige.

 

Mobil datakommunikation

Den mobile datakommunikation og den mobile brug af internettet, overalt og til enhver tid, er ikke længere kun forbeholdt det private område. Især for transporterhvervet er hurtighed, mobilitet og fleksibilitet af stor betydning. Transportforretninger skal også kunne afvikles sikkert, mens man er på farten. For brugerne er det efterhånden blevet en selvfølge, at de har mulighed for at kunne bruge deres applikationer uden tab på tværs af enheder – dvs. synkroniseret.

 

Smarte grænseflader

Uden IT i transportbranchen er der, som alle ved, ikke noget, der bevæger sig. Næsten hvert speditionsfirma arbejder med en dispositionssoftware og en eller flere fragtbørser. Europas største transportplatform TIMOCOM forbinder begge systemer via grænsefladen TC Connect, som allerede blev lanceret for 10 år siden. Med platformen bortfalder en manuel overførsel af ledige fragter eller ledig kapacitet fra ens eget transportmanagementsystem til transportbørsen. Ud over tidsbesparelsen får transportvirksomheden med datasamlingen et større overblik over sin egen aktivitet. Derved bliver produktiviteten mere målbar og kan optimeres yderligere.

 

Transparens med tracking

Efter mottoet “tillid er godt, transparens er endnu bedre” vokser behovet og brugen af telematiksystemer ved varetransporter. Ordregivere vil gerne i realtid informeres om, hvor deres vareforsendelse lige befinder sig, og takket være telematik kan transportvirksomheder desuden planlægge deres ressourcer endnu bedre. For eksempelvis kan disponenter bevare overblikket på trods af brugen af mange forskellige telematik-systemer, har Europas største transportplatform TIMOCOM kombineret tracking og transportbørs. På en trackingplatform på tværs af udbydere findes der grænseflader til alle gængse telematikudbydere i Europa.

 

Digital dataudveksling og datasikkerhed

At sende, up- eller downloade data og dokumenter i cloud’en, via dataoverførsel, e-mail eller via offentlige messaging-tjenester bliver mere og mere til den gængse praksis i arbejdshverdagen. Kort sagt: Alt det, som kan digitaliseres, vil også fremover blive digitaliseret – transformationen kan ikke standses. Principielt betyder digitalisering en tydelig forbedring af ens egen konkurrenceevne. Informationsflowet mellem alle deltagere optimeres, samtidig bliver arbejdsprocesser hurtigere og mere transparente. Her er der dog en kløft mellem den følte og den faktiske sikkerhed og en viden om, hvad der sker med de pågældende data. Derfor skal virksomheder bruge en digital strategi for den måde, hvorpå de håndterer data. Sådan vil brugere og udbydere fortsat altid bestræbe sig på at sikre en ansvarsfuld elektronisk dataudveksling.

 

Kilde: www.timocom.dk