Author: | Category: Fragtbørs |

Copyright@Zoe

Foto copyright: @Zoe

Det der virkelig tæller, når emnet falder på fragtbørser

 

Speditioner, vognmandsfirmaer, produktionsfirmaer og handel, alle en del af forsyningskæden. Og en del af den kæde er nu også fragtbørser mere eller mindre. Det er blevet normalt at anvende fragtbørser til at udbyde gods og transportopgaver, hvor man mangler en transportsælger. Transportsælgerne får udnyttet deres kapacitet i køretøjerne, og dermed giver fragtbørser mening i forhold til at undgå tomkørsler og få mere udbytte i sidste ende.  Og i og med at fragtbørser er blevet et fast begreb i transportbranchen, skyder de også op af jorden som ukrudt. Lige nu kan man vælge mellem mere end 100 forskellige transportbørser, og det store antal gør det naturligvis svært at få et ordentligt overblik.

 

Der findes fra mindre niche-specialiserede fragtbørser med få brugere til giganter med flere tusinde brugere. Det virker uoverskueligt, hvilken man skal vælge, men egentlig er det ikke svært at vælge den rigtige fragtbørs, bare man tænker over følgende: Fragtbørser med flest brugere registreret, er ikke lig med større chance for at gøre gode forretninger. Marcel Frings, Chief Representative for TIMOCOM, Europas største transportplatform udtaler sig om denne antagelse. “Vi mener klart, at det ikke antallet af brugere, som er afgørende, det er derimod antallet af transportopgaver og gods, som dagligt lægges ind i fragtbørsen af brugerne. “Man kan opstille et simpelt regnestykke for at se, hvilke fragtbørser der er bedre end andre: “I TIMOCOMs fragtbørs finder man f.eks. 100.000 brugere, som dagligt lægger helt op til 450.000 kapacitets- og fragttilbud ind i børsen. Udregnet er det lig med at hver bruger i dagligt gennemsnit er lig med 4,5 tilbud lagt ud i fragtbørsen. Ser man på andre transportbørser, så forhøjer de tit deres antal af brugere regelmæssigt for reklamens skyld, men kigger man nærmere og tager udgangspunkt i udbudstal, så er gennemsnittet i disse fragtbørser i nogle tilfælde kun 2,3 tilbud pr. bruger. Netop af den grund er mest optimalt at se på fragtbørsernes daglige udbudstal og ikke udelukkende på antallet af brugere.

 

Begrebet ”bruger”

Da der ikke er fastlagt en norm for begrebet ”bruger” i sammen hæng med fragtbørser, er dette også årsag til at nogle transportbørser offentliggør et højt antal brugere udelukkende for reklamens skyld. Antallet af kapacitets- og fragttilbud kan alle kunder ved selvsyn checke – det er ikke svært at fastslå om der er nok ledig kapacitet eller fragt at finde. Antallet af brugere er derimod ikke lige let at fastlægge, når definitionen som nævnt ikke er ens fra fragtbørs til fragtbørs. TIMOCOM fragtbørsen er hvad dette angår transparent og nem at overskue, da hver eneste nye bruger skal tilføjes og aktiveres. Dertil kommer også at hver bruger koster et gebyr. Hensigten er, at kunderne, dvs. virksomhederne kun tilføjer netop de medarbejdere, som virkelig også anvender fragtbørsen, i de fleste tilfælde disponenterne. Ser man nærmere på andre fragtbørser, så er det tit muligt at tilføje “brugere” i en uendelighed og uden ekstra betaling. Det betyder, at disse ”brugere” tæller med i statistikken, men de er egentlig ikke aktive i transportbørsen. Marcel Frings kommer med en rammende sammenligning: “Hvis et stadion giver alle billetter til en fodboldkamp væk gratis, og derefter kun en brøkdel af fodboldfans’ene kommer til kampen, så er kampen rigtigt nok udsolgt. Men faktum er, at fodboldstadiet er næsten tomt. “De fragtbørser, som det kan betale sig at være kunde hos, er ganske enkelt dem, som har flere kapacitets- og fragttilbud end der er brugere.”

 

Kvantitet eller kvalitet?

En selvfølge er også at kigge på de mulige forretningspartnere i transportbørsen samt hvor pålidelige de er. I den forbindelse handler det om en transportplatforms sikkerhedsnet. Jo omfangsrigere sikkerhedsproceduren er omkring adgangen til platformen, jo sværere er det også for ”sorte får” at komme ind. Hos TIMOCOM fragtbørsen tilbydes et større sikkerhedsnet med flere trin. Det er mere end bare den obligatoriske, let komplicerede adgangskontrol som nye kunder skal i gennem. I tilfælde hvor TIMOCOM-kunder oplever situationer med manglende betalinger fra andre TIMOCOM-kunder, træder TIMOCOMs inkassoafdeling til under ledelse af advokaten Alexander Oebel, og de hjælper kunden med at få sin betaling uden at skulle i retten. En service, som er obligatorisk og kendetegnende for særligt sikre fragtbørser.

 

Før man springer på den første den bedste transportplatform, er det altså en god idé at kigge ovennævnte kriterier efter i sømmene. Den rigtige fragtbørs kun et regnestykke væk, hvis man tager udgangspunkt i rådene nævnt ovenover.

 

Kilde: www.timocom.dk

 

Lignende artikler: www.returgods-fragtbors.dk/er-det-sikkert-at-bruge-fragtborser