Author: | Category: Transport |

I 2021 skal Femern Bælt-forbindelsen være færdig. Tunnelen kommer til at forbinde Skandinavien med Tyskland og er beregnet til gennemfart med både bil og tog. Forhåbningerne hælder også til nye muligheder indenfor transport, handel og turisme.

I 2008 blev kontrakten omkring opførslen af Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland underskrevet. Der var enighed om at gennemføre det omfattende infrastrukturprojekt. Tunnelen kommer til at strække sig over 18 km og består af i alt fire rør. To af rørene på hver 11 m er til motoriserede køretøjer, mens to andre rør på seks m er egnet til jernebanetrafikken.

Jernebanetrafikken bliver også udbygget på begge sider af Femern. Strækningen Lübeck – Puttgarden udbygges på den tyske side og på den danske side Rødbyhavn-Ringsted. Forventningerne er, at tunnelen skal forbedre betingelserne i regionen både mht. grænseoverskridende handel og den nuværende trafikbelastning. Andre forbindelse over f.eks. Store Bælt og Øresund har vist sig at blive til succeser, hvor regionerne har kunnet opbygget et solidt grundlag for erhvervsdrivende. Planlæggerne af Femern Bælt-tunnelen håber, at virksomheder indenfor life science, sundhedssektoren og IT vil få øjnene op for regionerne og starte op her.

Tunnelen finanseres helt og holdent af Danmark og kommer til at koste den danske stat 5,5 mia. EUR. Projektet styres af den statsejede virksomhed Femern A/S, som også står for planlægning, gennemførsel og opbygning. I 2015 tages det første spadestik til sænketunnelen og efter 6 år skal den så være færdig komplet startklar. Forhåbningerne om forbedring af erhvervslivet og indbyggerne er høje, og opførslen af tunnelen kommer også transportbranchen til gode, en times kørsel mindre end nu. Spørgsmålet er så, om tyskerne når at være klar til den dag, hvor danskerne banker på, udbygningerne på den tyske side er endnu ikke planlagt. Tunnelen bliver forbundet med Sundbroen, som kun har ét spor i hver retning og som trænger voldsomt til renovering. Indtil videre kommer eneste tyske fremskridt fra de tyske statsbaner, som har planlagt to togspor langs A1 for at optimere togforbindelsen samt få lavet forbindelse til de to spor, som kommer til fra Danmark.

Kilde: www.femern.dk