Author: | Category: Nyheder, Transport |

Bliver det muligt at tage bilen fra London til New York? Det er en vild idé, men måske bliver det til virkelighed, da en vejforbindelse fra Alaska til Rusland er blevet bygget og vejnettet der bliver nu udvidet. Prisen for projektet: 3 milliarder EUR.
Hvem fik ideen?
Ansatte fra det russiske erhvervakademi præsenterede i midten af marts et udkast til en vejforbindelse fra London til New York; via Moskva. Strækningen kommer til at hedde Det Trans Eurasiske Bælte og bliver ca. 20.777 km lang. En strækning af denne længde findes ikke andre steder. Det ville tage ca. 6 dage med en gennemsnitshastighed på 130 km/h uden pause. Med fly tager det 9 timer og med skib også 6 dage. Direkte fra London til New York. Til andre dele af landet ville det selvfølgelig tage noget længere.
For Rusland og Alaska ville en sådan forbindelse betyde nye muligheder: Forbindelse til Europa og Amerika (byen Nome har hverken en vejforbindelse til USA eller til Canada), nye bebyggelser og mange nye arbejdspladser.
Hvordan kommer strækningen til at se ud og hvordan kommer den til at blive mellem Rusland og Alaska?
Motorvejen ville strække sig fra London til Moskau og derfra praktisk talt gå lige ud til Nome. Endnu et spørgsmål, som dukker op er, hvordan kommer man over de 88 km vand: Via en bro eller en færge? Fra Nome ville man kunne komme videre til Fairbanks, og derfra videre til USAs 48 stater. Eller til Canada.
Projektet lyder spændende, så er det sidste spørgsmål bare: Mon også strækningen bliver åben for lastbiler?