Author: | Category: Logistik og teknik |

_NIK6163_450x300px

Frankrig indfører forbud mod brug af høretelefoner for fører af motoriserede køretøjer samt cyklister

Fra den 1. juli 2015 er forbuddet mod brug af høretelefoner i trafikken trådt i kraft i Frankrig. Overtrædelser giver en bøde på op til 135 EUR samt klip i kørekortet (gælder kun franske trafikanter).

Målet er at sænke antallet af ulykker i og med at det forhindres at trafikanter beskæftiger sig med andre ting end at køre og dermed mister koncentrationen. Brug af smartphone etc. er under kørslen er kun tilladt ved opkald via bluetoothbokse, man kan så kun høre sin modpart ved at skrue op for volumen og stille den på medhør.

I Frankrig forbydes alt, som kan være til fare. I England er man mere indstillet på at forebygge end forbyde. Bl.a. ved at prøve at ændre folks vaner. F.eks. er der blevet fjernet mange faste fartkontrolbokse i England, mens der i Frankrig er blevet stillet flere op.
Mange chauffører er trætte af, at man i Frankrig er så hurtig til at lave forbud. Men det hævdes, at den franske kultur er således, at det kun er direkte forbud som kan gøre en forskel i jagten på at få ulykkestallet ned.

Forbuddet mod høretelefoner gælder alle slags trafikanter, eneste undtagelse er fodgængere.

Mon man kan forestille sig et sådant forbud i Danmark også? En nedgang i antallet af trafikulykker forårsaget af ukoncentrerede trafikanter med musik/smartphones er i hvert fald altid værd at tilstræbe.

Kilde: www.thelocal.fr