Author: | Category: Logistik og teknik |

Kurvede lastbiler, som er sparsomme i brændstof – og som redder liv – kan være en realitet om måske bare nogle år, da en ny lov er blevet foreslået.

IMG_5114_color

Forslaget går ud på, at udformningen af førerkabine og trailer skal være ”rundere” og dermed mere aerodynamisk. Og aerodynamikken skal resultere i lastbiler, som forbruger mindre brændstof og udstøder mindre CO2, der spekuleres med helt op til 7-10 % mindre og besparelser op til 5000 EUR pr. år for en langturslastbil, som kører 100.000 km. Efter sigende skulle den afrundede form også beskytte de bløde trafikanter som cyklister og fodgængere, idet den giver chaufføren et bedre udsyn. Der kalkuleres med mellem 300 – 500 bløde trafikanters liv, som skånes i højresvingsulykker.

EUs transportkommissær Siim Kallas sammenligner den nuværende form med en mursten, som bestemt ikke har meget aerodynamik i sig.

Sammenfattet ser fordelene sådan ud:
– Skånelse af miljøet i forbindelse med mindre CO2
– Forhøjet trafiksikkerhed
– Økonomisk fordel for vognmanden/speditionsfirmaet
– Industrielle muligheder for (last)bilproducenterne
– Øget kontrol og reducering af slid på vejene
– Fremmelse af intermodal transport

Det er nu op til EU og medlemslandene, om dette forslag bliver til lov. Hvis det bliver godtaget, så kan det forventes, at lastbilerne kommer på vejene i 2018-2020.

Kilde: http://europa.eu