Author: | Category: Logistik og teknik |

Vognmandsforbundet Road Haulage Association i UK melder ud, at det op til jul kan blive et problem at finde nok chauffører til tungsvognskøretøjerne og udbringningen af varer til julehandlen. RHAs CEO udtaler, at de regner med en mangel på ca. 40.000 chauffører i løbet af de kommende 24 måneder, primært pga. ældre chauffører som går på pension. Alle brancher taler om mangel på arbejdskraft i fremtiden, i UK virker det til at fremtiden er nærmere end antaget især i transportbranchen.

Kilde: http://www.logisticsmanager.com