Author: | Category: Logistik og teknik |

_NIK6832_450x300px Det engelske transportministerium har indvilliget i en tilpasning af chaufførernes hviletid, mens der er problemer ved Calais med både de franske landmænds blokader samt den tilspidsede situation med immigranter, som prøver at hoppe på lastbilerne for at komme til UK. Begge dele har forårsaget store bilkøer af godslastbiler til tunnelen samt til færgerne. Undtagelsesreglen gælder kun lastbilchauffører som er direkte påvirket af forsinkelserne ved Calais. Transportministeriets skrivelse kan findes herunder.

Kilde: www.gov.uk/government/publications/temporary-relaxation-of-the-eu-drivers-hours-rules-port-of-calais-industrial-action