Author: | Category: Transport |

EU har siden 2011 arbejdet på et projekt med det mål at skåne byerne og miljøet ved at skære ned på godstransport med motoriserede køretøjer og gå over til såkaldte lastcykler. Projektet bestod blandt andet af at analysere potentialet i forhold til hvor mange af turene med lastbil, som er mulige at lægge over på lastcykler.

post22834

Ifølge rapporten kommer 20-30 % af CO2-udslippet i byerne fra transporten med gods. I Schweiz skulle det endda være hele 40 %. Så hensigten er god nok mht. miljøet. Med i analysen er både erhvervs- og private godstransporter og den er baseret på informationer samlet fra 322 byer fra hele Europa.
Fra analysen konkluderes, at en godstransport med lastcykel er realistisk, når distancen er kort (max. 7 km), og kun når godset er i letvægtsklassen (ca. 80-200 kg, med speciallastcykler evt. op til 400 kg). Og det vil så sige hver anden tur i by og byområder er mulig at skifte over til cykel, som svarer til 51 % af alle motoriserede ture med gods, både privat og erhvervsmæssigt. Det nævnes, at begrænsende faktorer som infrastruktur for cyklister, vejrbetingelser, topografi ikke er taget med i analysen. Argumentet er, at disse faktorer ikke er de samme alt efter, hvilke byer, der er tale om.

Tanken bag er interessant, da budcykeltransport jo allerede finder sted, og hvem har ikke set de mange cykeltaxier i Århus og København. Men Danmark er jo generelt et cykelistvenligt land per tradition, spørgsmålet om mindre cykelvenlige lande, som f.eks. Tyskland hopper med på den bølge. Og hvad siger bilproducenternes lobby til dette projekt for ikke at sige transportforbundene? Mon de er for projektet? Det giver sikkert mening med lastcykler i forhold til at skåne mijøet og få den motoriserede trafik ned, men hvor er det sociale aspekt i forhold til jobs, som falder væk, og er firmaerne indstillet på at lave hele transportkæden om i byerne. Og jeg er helt sikker på, at det vigtigste spørgsmål for transportvirksomhederne handler om kroner og ører.

Er spændt på at se, hvad EU starter op af tiltag efter denne rapport.

Kilde: http://www.ecoprofile.se/