Author: | Category: Fragtbørs, Transport |

Frankrig er berømt for sin vin, sin ost og sine luksusmærker. Eksporten i disse sektorer stiger ligesom antallet af lastbiler på vejene. Mange af motorvejene er privatejede, og der er vejafgift for lastbiler med en samlet vægt på 12 ton eller derover. I år har franskmændene så tænkt sig at udvide vejnettet for nye vejafgifter. Nu kommer det også til at koste på landevejene samt på de ellers indtil nu vejafgiftsfrie motorveje. Startskuddet er endeligt fastlagt: 1. oktober 2013

Ny vejafgift FrankrigI starten af året var startdatoen fastlagt til 1. juli 2013, men nu ser det ud til, at det bliver 1. oktober. Forbundets talsmænd mener ellers, at 1. januar 2014 er mere realistisk. Der er stadig problemer med systemerne, som skal overvåge de 15.000 km vej. Også speditører og ansvarlige medarbejdere melder ud, at de har brug for mere tid til at (om)skole personale. Tidsrammen skulle også være for stram i forhold til at kunne teste samarbejdet mellem Ecomouv‘ og SHT grundigt.

De ekstra omkostninger for speditørerne bliver selvfølgelig pålagt kunderne. Der kalkuleres med prisstigninger på ca. 3.7 %. Nogle telematic leverandører har allerede integreret de højere afgifter i deres beregningstools, så oplysningerne altid er de mest aktuelle. Af leverandører er det især det tyske firma, TIMOCOM, fra Düsseldorf, som har været hurtige på aftrækkeren til at tilpasse de nye vejsafgiftsinfo. Virksomheden byder på en 3-i-1-løsning: Alle gængse telematic systemer vises på én platform, og her kan man både tracke sine egne lastbiler samt dem, som ens kunde har frigivet til tracking. Ruter kan dermed planlægges direkte i fragtbørsen TC Truck&Cargo.

Den franske regering kommer med de nye vejafgiftbestemmelser op på 800.000 franske og ca. 200.000 udenlandske køretøjer. Gennemsnitsprisen kommer til at ligge på ca. 12 EUR cent. Regieringen håber på 800 millioner EUR mere i statskassen. De nye bestemmelser kræver også, at alle køretøjer skal have en indbygget kontrolboks. Har man ikke det, kan man risikere bøder på helt op til 750 EUR, svarende til ca. 5.600 kr. Indtægterne skal bruges på bl.a. vedligeholdelse af vejene og udvidelse af vejnettet.

Et spørgsmål vejer dog stadig i luften: Indføres vejafgiften fra 1. oktober 2013 eller først fra 1. januar 2014?

Kilde: badische-zeitung.de, verkehrsrundschau.de