Author: | Category: Transport |

Første kvartal af 2022 er stærkt påvirket af virkningerne af den russiske krig i Ukraine. Erhvervslivets stemning er styrtdykket i hele Europa. Efterspørgslen efter transporttjenester er fortsat stor. De stigende energipriser har imidlertid en massiv indvirkning på vejgodstransporten. Sektoren står over for enorme udfordringer.

Efterspørgslen efter fragtplads er større end udbuddet i hele Europa

Mens forretningsstemningen oplevede et nyt opsving i begyndelsen af året, blev forventningerne nedjusteret som følge af den seneste udvikling i forbindelse med den russiske krig i Ukraine. De økonomiske konsekvenser afspejlede sig også på transportmarkedet. Samlet set faldt antallet af fragttilbud i Europa med 4 % i første kvartal i forhold til det foregående kvartal. Årsagen hertil er faldet i fragttilbuddene i januar (-8 %) og februar (-12 %).

I marts steg fragtannoncerne og dermed efterspørgslen efter transportkapacitet igen i hele Europa med 42 %. Det skyldes, at udbuddet af fragtplads er blevet strammere som følge af de økonomiske konsekvenser – primært stigende energipriser. Efterspørgslen efter lastrum i første kvartal af 2022 er betydeligt større end udbuddet i hele Europa. I gennemsnit var forholdet mellem udbuddet af fragt- og lastplads ca. 70:30. Dette billede afspejles også på det tyske transportmarked. Efterspørgslen er konstant større end udbuddet af lastrum (se diagram).

forskelle i forholdet mellem landene

Nogle relationer viser dog et helt andet forhold: Udbuddet af fragtplads fra Tyskland til Italien har i første kvartal udviklet sig efter et oprindeligt afbalanceret forhold til en klar stigning i fragtpladsen på over 70 procent (se diagram). “For forholdet mellem Tyskland og Italien har de igangværende produktionsflaskehalse i den tyske økonomi sandsynligvis haft en indvirkning”, analyserer Gunnar Gburek, chef for Business Affairs hos TIMOCOM, med henblik på de faldende eksporttal.
I modsat retning kan det konstateres, at før krigen begyndte og sanktionerne blev indført, var forholdet mellem fragt og lastrum oprindeligt også på et afbalanceret niveau mellem 60:40 og 40:60 procent. Men i marts måned brød udbuddet af fragtplads sammen, og efterspørgslen oversteg udbuddet i høj grad: ca. 75 % fragttilbud mod et udbud af fragtplads på 25 %. Dette er på trods af, at den kraftige stigning i energiomkostningerne også har ramt mange vigtige sektorer i den italienske økonomi hårdt. Især stålindustrien er ekstremt afhængig af råvarereserver fra Ukraine, så næsten alle stålværker har indskrænket deres produktion eller i nogle tilfælde endog helt indstillet den. Tilsyneladende lykkedes det andre industrier at opretholde eller endda øge deres eksport til Tyskland, hvilket holdt efterspørgslen efter laster høj.

Mindre transportkapacitet som følge af høje energipriser

Stigende råvare- og energipriser har en stor indvirkning på transport- og logistiksektoren i alle lande. Især de høje dieselpriser og de forskellige prisniveauer i Europa er til skade for de for det meste små transportvirksomheder og for vejgodstransportens konkurrenceevne i Europa.
At andelen af fragttilbud i TIMOCOM’s system stadig er så høj i hele Europa skyldes bl.a. de betydeligt lavere lastekapaciteter. På grund af den kraftige stigning i energipriserne og den fortsatte mangel på chauffører har mange transportvirksomheder solgt eller midlertidigt lukket lastbiler.
Den drastiske stigning i energipriserne (diesel og gas) og manglen på chauffører i Europa er blevet forværret af krigen i Ukraine. Mange ukrainske erhvervschauffører er vendt hjem og savnes, især af baltiske og polske vognmænd og transportvirksomheder.

Hvad betyder krigen i Ukraine for transportmarkedet?

I Polen, der er Ukraines direkte nabo, er konsekvenserne tydelige: Da mange ukrainske chauffører arbejdede der, mistede nogle transportvirksomheder op til en tredjedel af deres personale og måtte lukke en del af deres flåde. Da de fleste europæiske virksomheder har afbrudt samarbejdet med russiske partnere, er efterspørgslen efter transporttjenester faldet yderligere. En anden årsag til den svage ordresituation er, at nogle ukrainske virksomheder har indstillet deres forretningsaktiviteter, dvs. at de ikke længere bestiller komponenter eller sender varer. Dette gælder især i bilsektoren.
Transporten fra Europa til Rusland er næsten gået i stå. Siden midten af marts har der stort set ikke været flere transportanmodninger til Rusland i TIMOCOM’s system. Fragttilbuddene fra Europa til Rusland faldt med ca. 85 % i marts. Det er ikke sandsynligt, at denne situation vil ændre sig inden for en overskuelig fremtid. På grund af sanktionslisterne er det kun få produkter, der stadig leveres til Rusland, og adgangsvejene til Rusland er komplicerede og tidskrævende.
Der kan konstateres en interessant udvikling i fragttilbuddene fra Europa til Ukraine. Efter krigens begyndelse faldt fragtforespørgslerne betydeligt og faldt med 50 % i alt. I marts steg de dog igen en smule i en kort periode. “Vi har bemærket, at efter krigens start blev der bl.a. krævet transporter af humanitære varer i vores system, men at de derefter ikke fandt sted mere”, forklarer Gunnar Gburek. Selv om det virker utænkeligt, fortsætter produktionen i det vestlige Ukraine. I TIMOCOM’s Smart Logistics-system er der stadig transportanmodninger på vej mod vest, men ikke nær så mange som før krigens begyndelse. Samlet set faldt antallet af godstransporter fra Ukraine med mere end 80 % i marts i forhold til den foregående måned.
Disse situationer med alle deres udfordringer påvirker alle lande i Europa, og der er ingen ende i sigte. “Europa står sammen og tager de økonomiske og transportmæssige udfordringer op i fællesskab. Desuden yder landene også humanitær bistand til befolkningen i Ukraine”, forklarer Gunnar Gburek, chef for forretningsområdet TIMOCOM. “Næsten ingen ville have forudset en sådan grad af solidaritet”.

Første transportstrejker og protester i Europa

I branchen er der dog en begyndende modstand mod virkningen. I Tyskland, Spanien og Frankrig har der allerede været indledende protester mod lastbilchaufførernes høje energipriser, hvilket har ført til korte udsving i fragttilbuddene. Især i Spanien førte transportarbejdernes strejke til to ugers stop for lastbiler, hvilket udløste en alvorlig økonomisk krise. Nogle sektorer som f.eks. mejeriindustrien, fødevareindustrien, bilindustrien og byggeindustrien måtte midlertidigt indstille deres aktiviteter. Dette var også tydeligt synligt i fragttilbuddene, som steg fra under 10 procent til over 50 procent i Spanien under strejken (se diagram). En sådan udvikling havde aldrig tidligere fundet sted i Spanien.
Selv om regeringen ikke forhandlede med de strejkende, var protesterne i Spanien i sidste ende vellykkede: sektoren vil modtage 1,125 milliarder euro i kompensation for de forhøjede brændstofpriser. Ud over løftet om et minimumstilskud på 20 cent pr. liter eller kg brændstof til diesel, benzin, gas og additivet Adblue blev der især lovet direkte støtte på 450 millioner euro til virksomheder inden for gods- og persontransportsektoren samt en fordobling af midlerne til støtte til at forlade erhvervet som transportoperatør.

Finansiel lettelse for at sikre transportkapaciteten

Den nuværende dynamik gør det meget vanskeligt at forudsige prognoser for andet kvartal. Men hvis de negative økonomiske konsekvenser og protesterne i andre europæiske lande intensiveres, vil sektoren og hele den europæiske økonomi stå over for vanskeligheder i andet kvartal af 2022. Hvis de europæiske regeringer ydede finansiel støtte og lettelser til transportsektoren over hele linjen, som det f.eks. er tilfældet i Tyskland og mange østeuropæiske lande, kunne transportvirksomhedernes situation i det mindste lettes en smule. Transportkapaciteten bør derfor ikke reduceres så meget, som mange logistikorganisationer frygter.