Author: | Category: Nyheder, Transport |

Bliver østrigsk grænsekontrol ved Brenner passet gennemført?

Alpelandet tager konsekvensen af forventningen om flere hundred tusinde flygtninge, som tager ruten via Middelhavet til Italien og videre gennem Østrig. I følge den østrigske forsvarminister opretter Østrig derfor grænsekontrol ved Brennerpasset til Italien. Byggeriet er allerede gået i gang, fundamentet til en grænsekontrol er allerede oprettet på en parkeringsplads ved siden af motorvejen ved Brenner. Også en rundkørsel er ved at blive bygget om. Det er planlagt at byggearbejdet skal være færdigt i senest i slutningen af maj.

Østrigs beslutning om grænsekontrollen falder ikke just i god jord i Italien. Den italienske regering appellerer til den østrigske om at genoverveje tiltaget og har også taget tiltaget op i EU. Den italienske uden- og indenrigsminister beder EU-kommissionen om at skride ind og se på, om dette ikke strider i mod Schengen-aftalen samt påpeger at sådanne tiltag kun er tilladt ved “reel fare” af et lands sikkerhed og offenligt ro og orden.

Den østrigske indenrigsminister stiller sig uforstående overfor Italiens reaktion. Hun udtaler, at Østrig kun er gået i gang med de planlagte tiltag, som hun i sidste uge også forelagde i Rom. Den italienske regering kalder foretagendet en ”alvorlig fejl” og et brud på de europæiske regler indgået, og er overbevist om, at hele projektet ikke bliver til noget. Italiens egentlige frygt, er at Østrig helt og holdent lukker grænserne. De to lande har dog indgået en aftale om, at dette kun vil ske i nødstilfælde ved ukontrollerede flytningestrømme.

Indtil EU får kigget på og taget stilling til om tiltaget er brud på reglerne, går Østrig videre med udførelsen, som senest skal være færdig 1. juni. Konsekvensen vil højest sandsynligt blive, at vejgodstransportbranchen vil opleve hindringer i form af bilkø og ventetid på trods af Østrigs udtalelser om, at der vil blive gjort mest muligt for ikke at hindre den internationale trafik.

Godstransportbranchen og lastbilchaufførerne må igen væbne sig med tålmodighed, når de kører gods eller for den sags skyld tomme fra Italien til Østrig.

 

Update: 18.05.2016 – I følge tyske presse agentur (dpa) har Østrigs indenrigsminister meddelt, at der ikke kommer nogen grænsekontrol alligevel. Antallet af flytninge er gået ned pga. italiensk kontrol. Hvis man kan lidt tysk, så er der en passende artikel her.

 

Kilder: www.spiegel.de, www.suedtirolnews.it

 

Lignende artikler: Lastbilchaufførernes hviletid tilpasset Calais situation