Author: | Category: Logistik og teknik, Transport |

Bliver stilen futuristisk? Genererer vejene strøm? Kan man udvinde solenergi fra dem? Bliver vejene støjfri? Det er nogle få af de spørgsmål, som dukker op, når man taler om, hvordan fremtidens veje vil komme til at udvikle sig. Nogle af spørgsmålene findes der endda svar på, og nogle er endda allerede blevet ført ud i livet.

solarroadways.comAmerika er landet med den legendære route66, og de ubegrænsede muligheder. Et par fra Sandpoint i USA har i årevis arbejdet på fremtiden vej: Solcelleveje. Ideen stammer fra mange diskussioner om klimaændringer og svindende ressourcer. Men hvilken betydning har dette par og fremtidens vej? Den uafbrudte stigning af trafik og vedvarende energi, er det muligt at sammenkoble disse to? Solcellebiler udvikles allerede, skulle det ikke også være muligt at udvinde energi fra vejene?

Prototypen på den første solcellevej findes allerede, den amerikanske stat stillede midler til rådighed til udvikling af teknologien. Derefter blev en parkeringsplads med den nye belægning lavet. Vejbelægningen er ikke asfalt, men består derimod af glas og affald, som er blevet forarbejdet til pellets med organiske materialer. Dermed kan man slå to fluer med et smæk: Recykling og den miljøvenlige vej kræver næsten ingen råolie.

Vejen består af tre dele. Det øvre lag består af glas med solceller, LEDs og opvarmning. Om vinteren kan man således spare på vejsalt. I det mellemste lag ligger kontrollen af LEDs’ene og i det nederste lag fordeles strømmen ud til modtagerne. Der er bestemte forudsætninger, som vejene er nødt til at leve op til: De skal kunne tåle både varme, fuldtlæssede lastbiler og have god skridsikkerhed. En del har sikkert tænkt sit, da det blev nævnt at vejen består af glas. Men faktisk er glassets hårdhed noget lignende mellem stål og rustfrit stål. I den nye overflade er også en masse teknologi integreret: Strøm udvindes og kan direkte videresendes til køretøjer og husholdninger; Advarsler og trafikskilte kan projiceres på vejen via de indbyggede LEDs, og det allervigtigste: Arbejdspladser oprettes. I starten for forskere og developers senere i byggebranchen.

Pt. er det nye vejsystem tre gange så dyrt som almindelig asfalt. Udviklere går dog udfra, at fremtiden vej kan finansere sig selv i løbet af få år. Især da ikke hele vejen må opgraves ved udbedringer, i stedet er det muligt at skifte enkelte dele ud effektivt og hurtigt, og dermed er vejarbejde overflødigt. Ligeledes stiger behovet for telekommunikation. På langt sigt vil denne form for veje bane sig frem. Teknologien udvikles allerede løbende. Når biler og smartphones hele tiden udvikles og bliver „klogere“, ja, hvorfor så ikke også veje.

Kilde: energydigital.com, spiegel.de, solarroadways.com