Author: | Category: Logistik og miljø, Transport |

kapacitetsudnyttelse-reducering-co2-emission

Markant CO2-reducering og øget omsætning takket være TIMOCOM

 

TIMOCOM, Europas største transportplatform, bidrager effektivt til bedre ressourceudnyttelse. Virksomhedens IT-applikationer hjælper nemlig chaufførerne med at udnytte lastkapaciteten maksimalt. Det italienske firma, GreenRouter, har for nyligt undersøgt sammenhængen mellem anvendelsen af logistiksoftware og virksomhedernes CO2-udledning og indtjeningskapacitet.

 

Intet modsætningsforhold mellem økologi og økonomi

Studiet blev gennemført på vegne af Ernesto Rampinini srl., en italiensk serviceudbyder inden for transport og logistik og kunde hos TIMOCOM. Studiet analyserer sammenhængen mellem de anvendte ressourcer og lastbilens udnyttelsesgrad i forbindelse med afviklingen af en given transportopgave, beregnet ud fra antal kørte kilometer. Beregningerne er baseret på to forskellige tidsperioder for at sikre valide tal: Den første periode er årene 1999 – 2003. Dengang benyttede virksomhederne ingen IT-baserede hjælpemidler. Den sidste periode er årene fra 2004 og frem. Fra dette tidspunkt begyndte brugerne at anvende TIMOCOMs transportplatform.

 

Den italienske start-up-virksomhed GreenRouter har udviklet et IT-program af samme navn, som kan bruges til at måle og analysere de enkelte virksomheders CO2-udledning gennem hele leverandørkæden. De gennemførte undersøgelser bekræfter en reduktion i CO2-udledningen (kuldioxid og tilsvarende udstødningsgasser) per kørte kilometer på 23%. Denne reduktion sås allerede i TIMOCOM transportplatformens to første anvendelsesår, og skal ses i forhold til de fire foregående år, hvor transportplatformen endnu ikke var en realitet. Samtidig med denne CO2-reduktion ses en stigning i udnyttelseskapaciteten på 30%. Dette forhold bekræfter ikke kun TIMOCOM produkternes effektivitet, men betyder samtidig en øget indtjening på 15% for kunderne, idet antallet af tomkørsler nedsættes. Medregner man herudover det faktum, at TIMOCOM kan benyttes af flere forskellige lastbiler fra flere forskellige arbejdspladser samtidig, og at anvendelsen af platformen afregnes per flatrate, er konklusionen klar: miljøvenlige teknologier behøver hverken at være dyre i drift eller at have en negativ indflydelse på indtjeningskapaciteten. Tværtimod.

 

“Green Logistics“ begynder på kontoret, ikke på landevejen

Udover fragtbørsens klassiske funktion i forhold til at undgå miljøbelastende og dyre tomkørsler, indeholder TimComs applikations-portefølje også andre miljøvenlige værktøjer, som giver med fordel kan anvendes allerede i dispositionsfasen.

 

Her kan f.eks. nævnes den nye “dokument”-funktion, der står til rådighed i forbindelse med firmaregistret. Takket være denne nye funktion rækker det at uploade vigtige papirer én gang for alle. Herefter er dokumenterne altid til rådighed, og disponenten sparer derfor dyrebar tid i forbindelse med transportafviklingen. Digitaliseringen medfører samtidig et nedsat papirforbrug, hvilket begrænser anvendelsen af naturlige ressourcer.

 

TIMOCOM transportplatformen omfatter desuden en integreret Messenger-applikation, som gør det nemt for brugeren at skabe kontakt til forretningspartnere per chat, både uopfordret og i forbindelse med ordreafvikling. Det er muligt at føre flere samtaler samtidig, hvilket øger chancerne for at opnå flere transportaftaler inden for en kort tidsramme. Dette nedsætter antallet af tomkørsler og øger omsætningen, hvilket igen nedsætter benzinforbruget og CO2-udledningen.

 

Alle virksomheder i leverandørkæden er nødt til at analysere og revidere deres interne processer set i forhold til miljøvenlighed og ressourceeffektivitet. Det betaler sig at være åben over for effektivitetsoptimerende teknologier. De ruster nemlig ikke kun virksomheden til industri 4.0 og digitaliseringens tidsalder, men er også en effektiv måde at højne virksomhedens konkurrenceevne på. Ved at bruge digitale hjælpemidler som transportplatformen fra TIMOCOM, er virksomhederne direkte med til at understøtte “Green Logistics”, der som koncept må siges at være et af den digitale tidsalders vigtigste aspekter.