Author: | Category: Transport |

Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter informerer om problemer med tabt godt, som lander på vejene under kørslen. Vejdirektoratets top 5 over tabt gods lyder på autodele, materialer/værktøj, trægenstande, metalgenstande, møbler. I 2013 lød optællingen på hele 1.865 tilfælde.

_NIK6113_300x450px

Man kan undre sig over folks uforsvarlighed og endnu mere over folks ubetænksomhed, når de læsser bilen, men ikke surrer godset ordentligt fast. Det koster liv, lemmer OG penge, når folk ikke tænker sig om. Der er regler og håndbøger for fastsurring i lastbil-regi’et, men måske burde man også gå ud og lave en håndbog til alle private billister. I kolde kontanter koster det skatteyderne 1.250 kr. hver gang gods ikke er blevet sikret godt nok. De penge kunne helt sikkert bruges bedre end til opsamling af folks kram.

Så efter julen, når juletræerne køres på genbrugs- og affaldspladserne, så husk lige at sikre, at det er surret ordentligt fast.

Kilde: www.vejdirektoratet.dk