Author: | Category: Transport |

_NIK6103_450x300px

Transportpriserne i Tyskland er ifølge de tyske bundesamters statistikker (Destatis) steget meget lidt i andet kvartal 2015 i forhold til sidste kvartal i 2014. Det er dermed ikke lykkedes vognmændene at få godsmændgen hevet opad i forhold til sidste kvartal. Prisindekset for vejgodstransport har bevæget sig en smule fra 0,4 procentpoint til 106,7 til 107,1 point, det viser det tyske bundesamts statistik (Destatis) i sin fagpublikation om prissvingninger i transportbranchen.

Transporten per lastbil er heller ikke blevet meget dyrere i forhold til samme kvartal sidste år: Indekset bevægede sig små 0,2 procentpoint opad. Det er dermed tydeligt, at det er svært for transportsælgerne i branchen at tjene mere ved at høve priserne. Om situationen ændrer sig, vil næste publikation fra Destatis vise.

Større pres på priserne for lange transportstrækninger
Udover det samlede indeks, offentliggør bundesamtet også prisudviklingen indenfor vejgodstransporten i forhold til de forskellige transportstrækninger. I andet kvartal steg godsraterne for nationale transporter for over 150 km med 0,5 procentpoint fra 106,1 (første kvartal 2015) til de nuværende 106,6. Godstrafikken over grænserne faldt dog i forhold til sidste års kvartal (105,4). Vognmænd med fokus på regionaltrafik kunne glæde sig over en smule plus (+ 0,2 procentpoint til 109,4). Priserne for korte transporter er steget mest: Ca. 0,7 procentpoints opad til 108,3.

Info
Det tyske, statistiske bundesamt (Destatis) offentliggør hvert kvartal i en fagserie forskellige prisindekser for transportservice. Disse indekser beregnes hver måned påny. De afspejler de pågældende prisændringer i forhold til basisåret 2010, for hvilken grundværdien 100,0 blev fastlagt. Det betyder følgende: Ligger en værdi over 100,0 i de efterfølgende år, så er prisen steget siden 2010. Ligger værdien under, er værdien faldet siden 2010. For at beregne procenten for prisændringer på forskellige tidspunkter, anvendes følgende formel: (nyeste indekstal / tidligere indekstal ) x 100 – 100.

 

Kilde: www.destatis.de