Author: | Category: Fragtbørs |

Pressebild_Verlader_Vorteile-der-Frachtenbörse_900x600px

Flere og flere produktions- og handelsvirksomheder benytter transportplatforme

 

Handelsbranchen er dynamisk og meget internationalpræget. Vareejere er nødt til at orientere sig efter forbrugernes ønsker, så de forbliver fleksible og konkurrencedygtige. Brugen af online fragtbørser fra logistikbranchen er især optimalt for sådanne virksomheder. På spotmarkedet kan man hurtigt og effektivt finde ledig lastbilkapacitet til sit gods. Men hvordan fungerer disse elektroniske transportplatforme, hvad skal man være opmærksom på, og hvad med sikkerheden?

 

I Europa finder man hundredvis af fragtbørser, men kun få får man virkelig noget ud af at bruge. Europas største transportplatform har f.eks. over 100.000 brugere, som indtaster op til 450.000 tilbud i platformen – dagligt. Derudover findes et større antal af mindre transportbørser, som kun har et par hundrede tilbud. Regnestykket er såre simpelt: Jo flere transportleverandører og jo flere kapacitetstilbud der udbydes i en transportbørs, desto større chance har produktions- og handelsvirksomheder for at finde ledig kapacitet til gods, som kræver hurtig transport.  Især hos de største fragtbørser ligger vareejeres indtastede fragtopgaver kun få sekunder online. Få sekunder efter transportsælgerne finder fragtopgaver i børsen, er de allerede tildelt. For produktions- og handelsvirksomheder er der næppe en hurtigere metode til at finde transport til deres varer og gods.

 

Tildeling af transportopgaver

Der er to standarder af fragttildeling via onlineplatforme: Der er børser til det såkaldte spotmarked, hvor dagsaktuel fragt og ledige lastbiler udbydes. Begrebet “spotmarked” antyder handel “on the spot”, dvs. kortfristet tildeling af transportopgaver til den pågældende dagspris. Fragtbørserne, som henvender sig til spotmarkedet fungerer som en opslagstavle: En virksomhed angiver, hvilken type varer, som mangler transport og en transportleverandør kontakter i den forbindelse virksomheden og begge parter forhandler betingelserne på plads. Afviklingen af forretninger og transportopgaver sker ekstremt hurtigt. Den egentlige transaktion sker direkte mellem de pågældende parter, som har fundet hinanden i børsen.

 

Den anden standard af fragttildeling foregår på “kontraktmarkedet”, som er egnet til længerevarende kontraktforhold.  Her udliciteres længerevarende kontrakter for bestemte servicepakker eller relationer via den elektroniske licitationsplatform.

 

Hvordan fragtbørser fungerer

Grundprincippet for en fragtbørs henvendt til spotmarkedet er hurtigt at forklare. Alle logistikmedarbejder, som arbejder i en produktions- eller handelsvirksomhed, kender det: Gentagne omgange af strejker, aflysninger, spidsbelastning og kapacitetsflaskehalse. Varerne er produceret og klar til afgang, men man mangler transportmulighederne. Eller man har måske brug for kortfristet, ekstra transportkapacitet for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel fra kunder. Og lige her er det ekstra smart med fragtbørser som fungerer som en onlinemarkedsplads. Her handler vareejere, speditører og vognmænd med ledige kapacitets- og fragttilbud. Tidligere blev alle forretninger ordnet pr. telefon, i dag foregår det meste online. Kontraktindgåelsen selv sker stadig direkte mellem begge parter og udenfor fragtbørsen.

Fordelene ved online transportbørser er lige til: Brugere kan i løbet af få sekunder finde ledige transportkapaciteter eller indtaste deres fragttilbud i platformen. Her finder alle præcis det, som de søger.

 

TIMOCOM, Europas markedsledende fragtbørs, har i den forbindelse udviklet en funktion, så kunderne kan udspecificere deres udbudte transportopgave. På den måde kan f.eks. ved fragtindtastning af et læs samtidigt beskrives og angives, hvilken køretøjstype som er påkrævet til transportopgaven. Søger man i stedet ledig lastbilkapacitet, får man i en oversigt angivet den nøjagtige placering for køretøjet, dato/tidspunkt for læsning og den ønskede rute.

 

Hvad gør en fragtbørs til en transportplatform?

For at kunne arbejde effektivt og frem for alt sikkert med fragtbørser, er der et par ting, som vareejere skal være særligt opmærksomme på. Det drejer sig jo om varer med en vis værdi, som skal transporteres.  Fragtbørser, som ikke tilbyder ekstra services eller særlige sikkerhedsydelser, kan derfor ikke anbefales. Det er bedre at være på den sikre side med en af de store transportplatforme.

Udover disse to nævnte standarder, fragtbørser for spotmarkedet og licitationsplatforme til længerevarende transportopgaver, tilbyder en professionel transportplatform også et omfangsrigt sikkerhedssystem. Når man afvikler forretninger online og videregiver følsomme oplysninger, så skal man sikre sig, at man er i sikre hænder.

 

Derfor er det vigtigt at checke om transportplatformen, som man overvejer, tilbyder en trackingløsning med en god ydeevne. En trackingløsning er påkrævet, hvis produktions- og handelsvirksomheder vil kunne spore deres varer og læs under transporten. Dertil kommer, at trackingplatformen på tværs af telematic udbydere, dvs. den kan anvendes med næsten enhver provider, som en flåde eller vognpark måtte have, også hvis der er tale om flere forskellige telematic providers.

 

Det mest optimale er, hvis transportplatformens sikkerhedsprocedure består af check af nye kunder og en sikkerhedspakke med flere trin, så der er en ordentlig basis for gennemskuelige og tryg afvikling af handler. Seriøse transportplatforme laver som det første et ordentligt check af nye kunder, før de får adgang til fragtbørsen. Dermed forhindres “sorte får” med fake-firmaer i at tiltuske sig adgang til fragtbørsen. Før aktivering af en adgang bør en transportplatform checke nye kunders forretningsdokumenter fra f.eks. handelsregisteret samt kontrollere kreditværdigheden på det pågældende firma, som ønsker adgang. Jo bedre kontrol jo mere beskyttes de ærlige produktionsvirksomheder og handelsfirmaer samt de seriøse transportvirksomheder.

 

Muligheden for at få forbindelse til nye forretningspartnere er også en af fordelene ved transportplatforme. TIMOCOM, som er Europas største transportplatform, har f.eks. en slags online-telefonbog med firmaprofiler fra over 33.000 aktive transport- og logistikudbydere samt produktions- og handelsvirksomheder fra hele Europa. Ved hjælp af denne har vareejere direkte adgang til Europas transport- og logistikmarked og kan med en håndsomdrejning udvide deres pool af transportleverandører.

 

Produktions- og handelsvirksomheder vil med ovenstående punkter bedre kunne finde den helt rigtige transportplatform. En platform, som er med til at gøre logistikken hurtigere, mere effektiv og samtidigt også sikker.

 

Lignende artikel: Er flest brugere lig med den bedste fragtbørs?